Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód.

rozwod-adwokat-lublin

§ Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód możemy żądać na: dziecko, siebie, bądź siebie i dziecko. Postanowienie jest natychmiast wykonalne, wniesienie zażalenie nie tamuje możliwości wszczęcia egzekucji, Sąd najczęściej udziela zabezpieczenie począwszy od dnia złożenia wniosku o jego udzielenie, co możemy uczynić w pozwie. Jeżeli niniejszy wniosek zostanie złożony w pozwie o rozwód, nie będzie on dodatkowo płatny. Zabezpieczenie obowiązuje na czas trwania postępowania, jednakże w sytuacji zmiany okoliczności zawsze można żądać zmiany prawomocnego postanowienia. Zażalenie wnosimy w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem (gdy Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym), bądź otrzymania uzasadnienia (w sytuacji gdy postanowienia zostało wydane na rozprawie, mamy 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie).
Przykłady dokumentów: