Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Alimenty a wina za rozkład pożycia

rozwod-adwokat-lublin

§ Jeżeli Sąd ustali wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, drugi małżonek może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz jeżeli wykaże, iż w wyniku orzeczenia rozwodu jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Adwokat od rozwodów może zgłosić takie żądanie w sprawie rozwodowej, jak również w postępowaniu zainicjowanym przed Sądem Rejonowym już po uprawomocnieniu się orzeczenia wyroku rozwodowego. Jeżeli chodzi o drugi przypadek, nie jesteśmy związani żadnym terminem, wobec czego ze stosownym roszczeniem możemy wystąpić na wiele lat po wydaniu wyroku rozwodowe. Również orzeczone alimenty w sprawie o rozwód, w sytuacji zmiany okoliczności można zmniejszyć, jeżeli sytuacja majątkowa małżonka zobowiązanego uległa pogorszeniu, bądź status materialny małżonka uprawnionego polepszył się.
Przykłady dokumentów: