Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Udzielenie zabezpieczenia miejsca zamieszkania dziecka w sprawie o rozwód.

rozwod-adwokat-lublin

§ Jeżeli strony żyją w rozłączeniu, a powyższa kwestia jest sporna, warto wraz z pozwem, odpowiedzią na pozew, bądź piśmie wpadkowym, złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie miejsca zamieszkania przy jednym z rodziców. Od wydania przedmiotowego zabezpieczenia, drugi rodzic nie powinien samowolnie zabierać syna/córki do siebie. Ponadto przedmiotowy wniosek często łączy się w wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych. Strona przeciwna z kolei może regulować kwestię kontaktów dziecka z rodzicem, przy którym nie zostało ustalone miejsce zamieszkania na czas trwania postępowania.
Przykłady dokumentów: