Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w sprawie o rozwód.

rozwod-adwokat-lublin

§ Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania, ma umożliwić rodzicowi przy którym dziecko na stałe nie mieszka, nieskrępowany i regularny kontakt z dzieckiem. W zależności od wieku dziecka, możemy starać się o odbywanie przedmiotowych kontaktów poza miejscem zamieszkania dziecka, oraz z prawem zabierania syna/córki na noc. Jeżeli strony pozostają w konflikcie, jedna ze stron uniemożliwia kontakt z drugim z rodziców, złożenie przedmiotowego wniosku jest wręcz koniecznością. Postanowienie o zabezpieczeniu obowiązuje przez czas trwania postępowania, jednakże w sytuacji zmiany okoliczności zawsze można żądać zmiany prawomocnego postanowienia.
Przykłady dokumentów: