Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Kiedy podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód jest możliwy

rozwod-adwokat-lublin

§ Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód jest możliwy, w sytuacji gdy nie przedłuży to toczącego się postępowania. Wszelkie kwestie powinny zostać ujęte we wniosku, który winien zostać podpisany przez obydwie strony. Sąd Okręgowy, w przeciwieństwie do postępowania nieprocesowego (przed Sądem Rejonowym), nie będzie ustalał składników, ich wartości, jak również nakładów z majątku wspólnego na osobisty, dlatego to na stronach postępowania (pełnomocnikach), spoczywać będzie ciężar przygotowania pisma procesowego w taki sposób, aby Sąd bez żadnych zastrzeżeń mógł dokonać podziału majątku wspólnego. Adwokat od rozwodów, przeprowadzi negocjacje, celem uzyskania jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia.
Przykłady dokumentów: