Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Mediacje w sprawie o rozwód

rozwod-adwokat-lublin

§ Sąd na każdym etapie może skierować strony na mediację, która jest dobrowolna. Kwestie poruszane podczas postępowania mediacyjnego nie mogą być następnie podnoszone podczas dalszego etapu postępowania. Jeżeli podczas mediacji została zawarta ugoda, zostanie ona przesłana do Sądu, który zatwierdzi w/w dokument bo zbadaniu jej treści pod kątem procesowym. W praktyce, jeżeli strony korzystają z usług fachowych pełnomocników, wiele kwestii można ustalić podczas negocjacji procesowych.
Przykłady dokumentów: