Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w sprawie o rozwód

rozwod-adwokat-lublin

§ W sytuacji posiadania małoletniego potomstwa, Sąd obligatoryjnie rozstrzyga o miejscu zamieszkania dzieci stron. W praktyce ustalenie opieki naprzemiennej ma miejsce rzadko, wobec czego miejsce zamieszkanie będzie ustalone przy matce, bądź ojcu dziecka. Jeżeli pomiędzy stronami istnieje spór co do powyższego Sąd może posiłkować się opinią biegłych w tym zakresie, którzy sprawdzą predyspozycje wychowawcze każdego z rodziców. Zasadą jest, iż rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, jednakże Sąd przy ferowaniu wyroku w tym zakresie zawsze będzie kierował się dobrem dziecka.
Przykłady dokumentów: