Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Czas obowiązywania postanowienia o zabezpieczeniu.

rozwod-adwokat-lublin

§ Postanowienie o zabezpieczeniu obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli więc druga strona złożyła apelację od niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, zabezpieczenie trwa pomimo tego, iż akta trafiły do Sądu Odwoławczego. Postanowienia są natychmiast wykonalne, dlatego obowiązują od momentu ich wydania. Zażalenie nie tamuje ich obowiązywania chyba że złożymy wniosek o wstrzymanie do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. W praktyce wstrzymanie następuje niezwykle rzadko.
Przykłady dokumentów: