Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Władza rodzicielska a postępowanie rozwodowe.

rozwod-adwokat-lublin

§ Sąd w wyroku rozwodowy orzeka o kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obydwojgu rodzicom, bądź tylko jednemu, ograniczając ja drugiemu do określonych praw i obowiązków. W przeszłości aby władza rodzicielska została przyznana rodzicom, musieli oni przedstawić zgodne oświadczenie co do jej wykonywania. Dawało to pole do stosowania swoistych nadużyć, gdzie jedna ze stron celowo nie godziła się na podpisanie przedmiotowego oświadczenia, po to by władza drugiego z rodziców została ograniczona. Sąd może również nałożyć nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jak również zobowiązać rodziców do określonego zachowania, np. poddania się terapii.
Przykłady dokumentów: